0320 286724 info@JA-Groep.nl

Eén van de redenen om de Arbowet te vernieuwen, is dat de rol van bedrijfsartsen duidelijker en ruimer moet worden. Het ziet ernaar uit dat in het basiscontract met de arbodienstverlener standaard vijf extra zaken moeten komen te staan.

De vernieuwing van de Arbowet moet leiden tot meer duidelijkheid over en meer ruimte voor de rol van arbodienstverleners. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn vijf specifieke eisen geformuleerd die de bedrijfsarts meer mogelijkheden geven:

  • De bedrijfsarts krijgt de mogelijkheid om de werkplek te bezoeken.
  • Werknemers mogen het oordeel van de bedrijfsarts altijd laten toetsen via een second opinion door een andere, onafhankelijke bedrijfsarts.
  • De bedrijfsarts wordt waar nodig meer betrokken bij het arbobeleid van uw organisatie via overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.
  • De bedrijfsarts wordt –zwart-op-wit – verantwoordelijk voor het opsporen, vaststellen en melden van beroepsziekten. Ook moet hij bijdragen aan de preventie ervan in uw organisatie.
  • De bedrijfsarts moet een duidelijke klachtenprocedure hanteren.

Eisen in het basiscontract met arbodienst

De bedrijfsarts die in deze eisen genoemd wordt, kan een bedrijfsarts in dienst van een arbodienst zijn, maar ook een zelfstandig opererende bedrijfsarts. De eisen moeten onderdeel worden van het basiscontract dat uw organisatie met de arbodienstverlener sluit.