0320 286724 info@JA-Groep.nl

wpoWerkplekonderzoek

Een werkplekonderzoek is een combinatie van enerzijds het ergonomisch instellen van de werkplek en anderzijds advies over het verbeteren van werkhouding en werkgewoonten. Er wordt een inschatting gemaakt van de risicofactoren en er worden adviezen gegeven ter verbetering van de opstelling en inrichting van de werkplek. Tevens wordt er inzicht gegeven in de problematiek van fysieke belasting én advies in de aanpak ervan. Er kan voor knelpunten binnen een organisatie een plan van aanpak opgesteld worden.

Rapportage

De rapportage van een werkplekonderzoek omvat persoonsgerichte adviezen over werkhouding, werkwijze en eventueel verder te nemen maatregelen en advies over het ergonomisch instellen of aanpassen van de werkplek.

Voor meer informatie neem contact met ons op.