0320 286724 info@JA-Groep.nl

Werkgevers moeten overmatig zitten werknemers aanpakken

Nederlanders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s die komen kijken bij te veel stilzitten op het werk. Werkgevers moeten daarom werknemers stimuleren te bewegen, maar dat kan volgens experts alleen als ze zich meer bewust worden van het belang. Dat dat nog niet voldoende het geval is blijkt uit onderzoek van Jobbird.com: meer dan de helft van werkend Nederland zit de hele dag.

Lees meer

Financiële problemen steeds vaker oorzaak verzuim

Helaas is het aantal loonbeslagen de afgelopen jaar explosief gestegen. Door de aanhoudende financiële crisis komt ongeoorloofd verzuim door financiële problemen steeds vaker voor. Financiële problemen van een werknemer kunnen voor vervelende situaties voor u als...

Lees meer

Verplicht bezoek bedrijfsarts tijdens ziekte

Tijdens ziekte kan een werknemer worden uitgenodigd op het spreekuur van de bedrijfsarts. Vaak worden werknemers verplicht om op bepaalde data, tijdstippen of locaties te verschijnen; er is geen keuze. Het uitgangspunt is dat je deze afspraak moet nakomen, ook al word...

Lees meer

Mkb ontlasten bij verplichtingen ziekteverzuim

MKB-Nederland is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat werkgevers in het midden- en kleinbedrijf worden ontlast bij ziekteverzuim van personeel. Dat bleek bij een overleg met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De...

Lees meer

Werknemers melden zich ruim een werkweek per jaar ziek

Nederlandse werknemers hebben zich vorig jaar gemiddeld 6,4 werkdagen ziek gemeld. Dat komt neer op 3,7 procent van het aantal werkdagen in een jaar, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend maakte. Een werknemer meldt zich...

Lees meer

Vijf ‘nieuwe’ eisen aan basiscontract met Arbodienst

Eén van de redenen om de Arbowet te vernieuwen, is dat de rol van bedrijfsartsen duidelijker en ruimer moet worden. Het ziet ernaar uit dat in het basiscontract met de arbodienstverlener standaard vijf extra zaken moeten komen te staan. De vernieuwing van de Arbowet...

Lees meer

Verhoogd risico borstkanker en gewichtstoename door…

Een verstoord dag- en nachtritme, door nachtwerk of veelvuldige jetlag, geeft een verhoogd risico op borstkanker en gewichtstoename. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC). In...

Lees meer

Relatie tussen werkstress en fysieke klachten

Werkstress is niet alleen een kwestie van mentale belasting, ook het lichaam lijdt eronder. Onderzoek naar de relatie tussen werkstress en fysieke klachten, laat zien dat werkstress een nadelige invloed heeft op lichamelijke klachten; die zouden daardoor verergeren....

Lees meer

Wet Flexibel Werken treedt in werking op 1 januari 2016

Deze nieuwe wet heeft tot doel flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om thuis te werken en op voor hen gunstige tijden te werken. Naast aanpassing van de arbeidsduur regelt de nieuwe wet ook de aanpassing van de werktijden en de...

Lees meer

Vakantiehulp en stagiair regelmatig gepest

Vakantiekrachten krijgen op hun werk vaak te maken met pestgedrag. Ook stagiairs en tijdelijke of weekendkrachten zijn vaak het slachtoffer van seksuele intimidaties, nare grappen of krijgen alleen maar rotklusjes toebedeeld. Zorg er dus voor dat ook deze werknemers...

Lees meer

Kosteloos deskundigenoordeel UWV bij ontslag

Als uw organisatie afscheid wil nemen van een werknemer omdat hij vaak ziek is of niet meewerkt aan zijn re-integratie, heeft u daarvoor sinds 1 juli 2015 altijd een deskundigenoordeel van UWV nodig. Het aanvragen van dit deskundigenoordeel is in zulke omstandigheden...

Lees meer

Positieve effect van vakantie snel verdwenen

Vakantie is nodig om uit te rusten en bij te tanken, maar hoe lang duurt het effect ervan? Veel werknemers voelen zich na een week werken weer net zo als voor de vakantie. Wie voor vertrek veel stress had, heeft kans dat dat niet zomaar weg is. De vakanties zijn...

Lees meer