0320 286724 info@JA-Groep.nl

Arbo abonnementen

U kunt onze dienstverlening in abonnementsvorm of op basis van losse verrichtingen afnemen. Om een duurzame samenwerking te realiseren, gaat onze voorkeur uit naar een Arbo abonnement. Op deze manier kunnen wij het verzuim verlagen én laag houden. U kunt kiezen uit drie standaard abonnementen. Uiteraard werken wij ook met maatwerkpakketten.  Voor een uitgebreider overzicht zie hier de inhoud van onze Arbo abonnementen.

Als u zich bij ons aansluit, heeft dit een aantal voordelen:

  • Wij zijn gespecialiseerd in het MKB. Onze adviezen sluiten aan op de mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van re-integratie in het MKB.
  • U krijgt een vaste casemanager die uw bedrijf en medewerkers leert kennen. Uw casemanager komt minimaal 1 keer per jaar bij u langs en leert zo de bedrijfscultuur en -structuur kennen.
  • U krijgt een prijs die past bij uw verzuimpercentage. Heeft u laag verzuim? Dan kunnen wij u een scherpe prijs aanbieden.
  • U kunt per maand opzeggen. Dit is een kwaliteitsgarantie. Hierdoor kunt u ervan op aan dat wij ons best voor u blijven doen.

Slechts 1 maand opzegtermijn
In tegenstelling tot andere arbodiensten zijn onze abonnementen flexibel en kunt u deze per maand opzeggen. U hoeft bij de JA-Groep dus niet voor jaren te tekenen. Wij streven namelijk naar een prettige samenwerking met onze klanten.

U wilt geen abonnement?
U kunt bij ons ook enkel losse diensten afnemen. De verrichtingen zullen wij op basis van tijdregistratie aan u doorbelasten. Aanvullende diensten die u bij ons afneemt, verhogen wij met een managementfee van 50% voor onze betrokkenheid, bewaking en afhandeling. Wij maken hierover uiteraard duidelijke afspraken met u. Zo weet u van te voren wat u kunt verwachten.

Arbo abonnement 2

Comfort
  • Gemiddeld verzuim
  • Hoger financieel risico
  • Gedeeltelijke begeleiding met derden

Arbo abonnement 3

Basis
  • Laag verzuim
  • Hoog financieel risico
  • Geen begeleiding met derden