0320 286724 info@JA-Groep.nl

Casemanagement

Bij ziekteverzuim komt u als werkgever voor complexe vraagstukken en keuzes te staan. Daarbij komt dat u een dossier moet opbouwen conform de Wet verbetering Poortwachter. Onze casemanagers helpen u hierbij. Onze klanten hebben een vaste casemanager die samen met u de regie over het verzuim voert. De casemanager zorgt er bijvoorbeeld voor:

  • dat uw medewerker op tijd bij de bedrijfsarts zit;
  • dat documenten correct en op tijd zijn ingevuld;
  • dat het UWV en een verzekeraar worden geïnformeerd;
  • dat het dossier UWV-proof is.

De wijze waarop de ziekteverzuimbegeleiding wordt vormgegeven is maatwerk en afhankelijk van de specifieke situatie. Aangezien u een vaste casemanager heeft, kunt u er van op aan dat uw dossier goed is opgebouwd en dat uw medewerker zo snel mogelijk, op een verantwoorde wijze, het werk kan hervatten.

U kunt uw casemanager rechtstreeks bereiken. Indien u vragen heeft of advies wenst, krijgt u dit dus direct. We denken hier graag met u mee.