0320 286724 info@JA-Groep.nl

Open spreekuur bedrijfsarts

Een open spreekuur is voor werknemers die problemen hebben op het gebied van gezondheid en werk. Deze problemen kunnen uiteindelijk tot verzuim leiden. De werknemer kan een gesprek met de bedrijfsarts aanvragen om vertrouwelijk de problemen te bespreken. Met de bedrijfsarts bespreekt de werknemer de klachten. De bedrijfsarts zal op basis van dit gesprek een advies geven. Het advies is vertrouwelijk en wordt alleen met de toestemming van de werknemer teruggekoppeld aan de werkgever.

Werknemers kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen om een open spreekuur met de bedrijfsarts in te plannen.