0320 286724 info@JA-Groep.nl
Werkgevers moeten overmatig zitten werknemers aanpakken

Werkgevers moeten overmatig zitten werknemers aanpakken

Werkend Nederland loopt meer kans op vroegtijdig overlijden Nederlanders zijn zich nog onvoldoende bewust van de risico’s die komen kijken bij te veel stilzitten op het werk. Werkgevers moeten daarom werknemers stimuleren te bewegen, maar dat kan volgens experts...
Financiële problemen steeds vaker oorzaak verzuim

Financiële problemen steeds vaker oorzaak verzuim

Helaas is het aantal loonbeslagen de afgelopen jaar explosief gestegen. Door de aanhoudende financiële crisis komt ongeoorloofd verzuim door financiële problemen steeds vaker voor. Financiële problemen van een werknemer kunnen voor vervelende situaties voor u als...
Verplicht bezoek bedrijfsarts tijdens ziekte

Verplicht bezoek bedrijfsarts tijdens ziekte

Tijdens ziekte kan een werknemer worden uitgenodigd op het spreekuur van de bedrijfsarts. Vaak worden werknemers verplicht om op bepaalde data, tijdstippen of locaties te verschijnen; er is geen keuze. Het uitgangspunt is dat je deze afspraak moet nakomen, ook al word...
Mkb ontlasten bij verplichtingen ziekteverzuim

Mkb ontlasten bij verplichtingen ziekteverzuim

MKB-Nederland is blij dat een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat werkgevers in het midden- en kleinbedrijf worden ontlast bij ziekteverzuim van personeel. Dat bleek bij een overleg met minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De...
Werknemers melden zich ruim een werkweek per jaar ziek

Werknemers melden zich ruim een werkweek per jaar ziek

Nederlandse werknemers hebben zich vorig jaar gemiddeld 6,4 werkdagen ziek gemeld. Dat komt neer op 3,7 procent van het aantal werkdagen in een jaar, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag bekend maakte. Een werknemer meldt zich...
Vijf ‘nieuwe’ eisen aan basiscontract met Arbodienst

Vijf ‘nieuwe’ eisen aan basiscontract met Arbodienst

Eén van de redenen om de Arbowet te vernieuwen, is dat de rol van bedrijfsartsen duidelijker en ruimer moet worden. Het ziet ernaar uit dat in het basiscontract met de arbodienstverlener standaard vijf extra zaken moeten komen te staan. De vernieuwing van de Arbowet...