0320 286724 info@JA-Groep.nl

Tweede spoortraject

Wanneer re-integratie bij de eigen werkgever niet tot de mogelijkheden behoort, of de kans op terugkeer bij de eigen werkgever klein is, zal er gekeken moeten worden naar re-integratie bij een andere werkgever. Door middel van een tweede spoortraject wordt de medewerker begeleid naar ander werk bij een andere werkgever.

Maatwerk

Het begeleiden van werk naar werk is een intensief proces. Elke werkzoekende heeft andere bekwaamheden en motivatoren. De (ervaren) afstand tot de arbeidsmarkt moet in kaart worden gebracht en samen met de werkzoekende wordt gezocht naar zijn of haar kwaliteiten en onderscheidend vermogen op de arbeidsmarkt. Persoonlijke aandacht en begeleiding afgestemd op de specifieke behoefte van de werkzoekende is essentieel voor het succes van het tweede spoor.

De tweede spoortrajecten van JA-Groep Arbo Verzuim onderscheiden zich op een aantal vlakken:

  • Elk tweede spoortraject wordt afgestemd op de afstand van de arbeidsmarkt van de werkzoekende. Dit is maatwerk.
  • De werkzoekende krijgt één-op-één begeleiding van een vaste coach.
  • De vaste coach wordt ondersteund door een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige kan op basis van de belastbaarheid van de werkzoekende passende functies duiden. Hierdoor richt het tweede spoortraject zich op functies die passen bij de resterende krachten en bekwaamheden van de werkzoekende.

Voor meer informatie. Neem gerust contact met ons op.