0320 286724 info@JA-Groep.nl

Verzuimcontrole

Indien u een duidelijk beeld wilt van de vermoedelijke verzuimduur van een zieke medewerker kunnen wij een verzuimcontrole uitvoeren. U kunt ook steekproefsgewijs een verzuimcontrole uit laten voeren. Een verzuimcontrole kunnen wij op twee manieren uitvoeren, namelijk een telefonische controle of een huisbezoek.

Telefonische verzuimcontrole

Indien detelefoon_logo vermoedelijke duur van een ziekmelding onduidelijk is of een medewerker regelmatig ziek is, kan door middel van een telefonische controle een goed beeld van de beperkingen en mogelijkheden worden verkregen.

Zowel de medewerker als de werkgever ontvangen een schriftelijke terugkoppeling van het telefonisch consult. Wij leggen dit vast in ons dossier. Indien de medewerker zich weer ziekmeldt, kunnen wij inzien wat er voorheen is besproken.

Huisbezoek

Bij een huisbezoek zorgen wij ervoor dat de controleur, indien wenselijk, dezelfde dag de controle uitvoert. Zowel de medewerker als de werkgever ontvangen de terugkoppeling met daarin de bevindingen van de controleur. Wij zullen u adviseren en begeleiden aan de hand van de bevindingen van de verzuimcontroleur.

Wilt u een telefonische controle of een huisbezoek uit laten voeren of wilt u informatie over de prijzen? Neem dan contact met ons op.