0320 286724 info@JA-Groep.nl

Risico, Inventarisatie & Evaluatie

De R,I&E geeft een beeld van uw Arbobeleid, risico’s, tekortkomingen en bedreigingen. Centraal staan; veiligheid, gezondheid en welzijn. Met een RI&E zet u risico’s op een rijtje.

De werkgever is er verantwoordelijk voor dat de Arbowet wordt nageleefd. Zo moet hij een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie creëren voor zijn werknemers, en voor hemzelf. Wat als er een ongeval met een machine gebeurt? Een medewerker gevaarlijke stoffen binnenkrijgt? Of wanneer er iemand uitvalt omdat hij of zij te zwaar werk heeft, of te veel?

Verplicht voor alle werkgevers

De RI&E is verplicht voor alle werkgevers. Daarbij is het plan van aanpak een verplicht onderdeel van de R,I&E. Dit staat beschreven in de arbeidsomstandighedenwet. De R,I&E geeft inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen uw bedrijf.  Er volgt een Plan van Aanpak voor de komende vier jaar. Of u de R,I&E ook moet laten toetsen, hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort R,I&E–instrument dat wordt gebruikt. Na vier jaar raden wij aan om de R,I&E opnieuw uit te voeren. Verbeteringen worden dan meegenomen en nieuwe risico’s komen boven water.

Wij vernemen graag in hoeverre u bekend bent met de R,I&E en wat u hier al voor heeft gedaan. Wij adviseren u graag. Neemt u gerust contact met ons op.