0320 286724 info@JA-Groep.nl

Werkwijze

JA-Groep Arbo Verzuim is de gecertificeerde arbodienstverlener voor het midden- en kleinbedrijf. Het ziekteverzuim(beleid) is in het MKB van een dusdanige andere aard dan in grote organisaties dat wij van mening zijn dat de werkwijze én prijs van de arbodienst daarop aangepast moet worden om een prettige, duurzame samenwerking te realiseren.

Verzuim in het MKB

Het grote voordeel van het MKB ten opzichte van grote organisaties is dat het ziekteverzuim doorgaans lager is dan in grote organisaties. Dit komt enerzijds door de hogere betrokkenheid van de medewerkers. Anderzijds is in het MKB de verzuimdrempel hoger aangezien collega’s meer van elkaar afhankelijk zijn en verzuim is in het MKB meer zichtbaar waardoor de verzuimfrequentie lager is.

Voor het MKB is de impact van ziekteverzuim daarentegen een stuk groter. Zowel in mankracht, kennis als in financiële middelen heeft het MKB in de regel minder draagkracht. Ook de impact qua extra werkbelasting voor collega’s is aanzienlijk groter dan in het grootbedrijf.

Arbodienst voor het MKB

Om deze redenen is het belangrijk om samen te werken met een arbodienst die haar prijzen aanpast op de grote voordelen die het MKB biedt ten aanzien van ziekteverzuim. De arbodienst zou zich ook bewust moeten zijn van de uitdagingen die het MKB met zich meebrengt.

  • Pragmatische werkwijze; hierdoor kunnen wij verzuim snel en adequaat oppakken. 
  • Korte lijnen; u kunt rechtstreeks contact opnemen met uw vaste casemanager en samen wordt bepaald wat de beste aanpak is.
  • Snel handelen; wij kunnen dezelfde werkdag interventies inzetten, denk aan een verzuimcontrole, bezoek bij de bedrijfsarts enz.

JA-Groep Arbo Verzuim

Bij ons kunt u ervan op aan dat onze werkwijze aansluit bij uw wensen. Wij dragen er zorg voor dat het ziekteverzuim in uw organisatie adequaat wordt opgepakt en zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Onze klanten zeggen altijd: “Jullie zijn ons altijd voor.”.

Deze service bieden wij u aan voor een eerlijke prijs om een prettige en duurzame samenwerking met u te creëren. Door onze platte organisatiestructuur, korte lijnen, persoonlijke contact en snelle service kunnen wij u dit garanderen.

Als u vragen of opmerkingen heeft, mag u altijd contact met ons opnemen. Wij zijn u graag van dienst.