0320 286724 info@JA-Groep.nl

Kwaliteitsgarantie

Privacy en informatieverstrekking

JA-Groep houdt zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij verstrekken nimmer informatie aan derden. Wij dragen zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder zijn directe personeel en derden die ingeschakeld zijn bij werkzaamheden van JA-Groep.

Informatieverstrekking over de behandeling aan uw werkgever, verzekeraar of andere belanghebbende instantie, als (deel)betaler van het traject, betreft slechts procesinformatie, ofwel de voortgang van de behandeling, en gaat nooit over de inhoud van de behandeling.

De medewerker geeft op voorhand schriftelijke toestemming indien de bedrijfsarts inzicht krijgt in medische informatie. Deze gegevens zijn en blijven alleen inzichtelijk voor de bedrijfsarts. De werkgever krijgt hier geen inzicht in.

Eén maand opzegtermijn

In tegenstelling tot andere arbodiensten zijn onze abonnementen flexibel en kunt u deze per maand opzeggen. U hoeft bij JA-Groep dus niet voor jaren te tekenen. Wij streven namelijk naar een prettige samenwerking met onze klanten en willen u niet aan ons (vast)binden met contracten.

Heeft u een klacht?

Wij willen graag dat u ons informeert wanneer wij niet aan uw verwachtingen voldoen. Door deze melding krijgen wij de kans betreffende zaken te verbeteren en er van te leren. Uw mening is voor ons erg waardevol, dus schroom niet om een klacht in te dienen. U kunt uw klacht schriftelijk of mondeling melden bij uw vaste casemanager. De casemanager zal u verzoeken de klacht schriftelijk in te dienen. U kunt uw klacht richten aan:

JA-Groep Arbo Verzuimmanagement B.V.
T.a.v. Drs. Lianne Jonkman
Het Ravelijn 1
8233 BR Lelystad

Voor ons volledige klachtenregelement klik hier.