0320 286724 info@JA-Groep.nl

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts ondersteunt de werkgever bij het ziekteverzuim in zijn bedrijf. Bijvoorbeeld met het opstellen van een goed verzuimbeleid en de preventie van ziekteverzuim. Maar ook met het begeleiden van een zieke werknemer terug naar het werk tijdens de re-integratie.

Onze bedrijfsartsen zijn geregistreerd in het BIG-register. Wij hebben een landelijke dekking met spreekuurlocaties. Zo dragen wij er zorg voor dat uw medewerkers niet ver hoeven te reizen.

Bij het inplannen van het consult houden wij rekening met de eventuele werktijden van uw medewerker. Daarnaast informeren wij bij de werknemer wanneer deze, indien van toepassing, afspraken heeft bij zijn of haar specialisten. Wij proberen het consult bij de bedrijfsarts zo in te plannen dat de uitkomst van de specialist meegenomen kan worden.

Wet verbetering Poortwachter (WvP)

Bij langdurig verzuim moet de medewerker regelmatig worden gezien door een bedrijfsarts. Wij houden u hiervan op de hoogte en zullen deze consulten inplannen. De terugkoppeling van de bedrijfsarts overleggen wij met u zodat u precies weet wat u moet doen. Wij begeleiden u en uw medewerker zodat beiden aan de verplichtingen van de WvP voldoen.

Belastbaarheid bepalen

Een bedrijfsarts kan de belastbaarheid van een medewerker bepalen. Indien u de indruk heeft dat uw medewerker volledig of gedeeltelijk kan werken, laten wij de bedrijfsarts dit beoordelen. Wij plannen dit spoedig in, zodat er snel gehandeld kan worden. Zowel de werkgever als de medewerker ontvangen de terugkoppeling van dit consult. Wij adviseren beide partijen over de eventuele vervolgstappen.

Indien u aanvullende informatie wilt of een consult wilt inplannen, neem dan contact met ons op.