0320 286724 info@JA-Groep.nl

Disclaimer

JA-Groep besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die op deze site te vinden is. Desondanks is het mogelijk dat er in de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen.

JA-Groep aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

JA-Groep aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor geleden verlies of gederfde inkomsten welke voortkomt uit het gebruik of verspreiden van de informatie, dan wel voortkomt uit technische gebreken. Bezoek aan de website, alsmede gebruik en downloaden van gegevens en informatie geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

De geleverde informatie door derden op websites waar naar wordt verwezen of gelinkt, wordt slechts incidenteel door ons geanalyseerd. JA-Groep geeft echter geen garanties m.b.t. de inhoud en betrouwbaarheid van deze informatie, noch wordt aansprakelijkheid aanvaardt voor direct of indirect geleden schade welke hieruit voortkomt.

De website van JA-Groep is auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze site is in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen. Het gebruik van gegevens, plaatjes, scripts en/of bestanden wordt slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van de eigenaar van deze site en na duidelijke bronvermelding.