0320 286724 info@JA-Groep.nl

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon biedt een luisterend olvvor wanneer de medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag zoals; agressie, ongewenste intimiteiten, pesten, arbeidsconflicten of discriminatie. Zij kunnen dan direct contact opnemen met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon denkt met de medewerker mee in een passende oplossing en ondersteunt daar waar nodig. 

Register vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is aangesloten bij de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV) en hanteert de gedragsregels en geheimhoudingsplicht zoals de LVV deze voorschrijft. Voor meer informatie hiervoor kunt u contact met ons opnemen of de website van de LVV bezoeken. Via onderstaande contactgegevens is de vertrouwenspersoon rechtstreeks te bereiken. 

 Lianne Jonkman   vertrouwenspersoon@ja-groep.nl  06 – 10 74 02 31