0320 286724 info@JA-Groep.nl

Inhoud abonnementen

Inhoud abonnementen

Pakket 1
Compleet

Pakket 2
Comfort

Pakket 3
Basis

24/7 aanspreekpunt
Aansluiting arbodienst
Bemiddeling bij ziekte en re-integratie
Advies bij ziekte en re-integratie
Toegang tot online verzuimportaal
Verzuimcijfers
Signalering frequent verzuim
Terugkoppeling over elke actie
APK (Arbo Periodieke Keuring)
Ziek- en betermeldingen melden wij bij:
– verzekeraar
– UWV
WAZO-aanvraag regelen
Ziektewet-aanvraag regelen
42e weeksmelding regelen
Verkort re-integratieverslag
Aansluiting bij vertrouwenspersoon
Telefonische controle bij elke ziekmelding
Arbo- en verzuimregelement opstellen
Werkplekonderzoek advies bedrijfsarts
Probleemanalyse en advies
Bijstellingen probleemanalyse
Periodieke spreekuren bedrijfsarts
Functionele Mogelijkheden Lijst
Eerstejaarsevaluatie
Actueel oordeel
WIA-aanvraag
Aanvullende diensten
Arbeidsomstandighedenspreekuur
Opvragen/beoordelen medische informatie
Second opinion bedrijfsarts
Risico, Inventarisatie & Evaluatie
Arbeidsdeskundig onderzoek
Preventief Medisch Onderzoek  ○