0320 286724 info@JA-Groep.nl

Een verstoord dag- en nachtritme, door nachtwerk of veelvuldige jetlag, geeft een verhoogd risico op borstkanker en gewichtstoename. Dit blijkt uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC).

In Nederland werken 1,2 miljoen werknemers in nachtdiensten en 3,8 miljoen in de avonduren.

Een direct verband tussen nachtwerk en gezondheidsrisico’s was nog niet eerder aangetoond. Mogelijk is er namelijk een verschil tussen de leefgewoonten van werknemers die ’s nachts of overdag werken. Zo zou het kunnen dat vrouwen in de nachtdienst later kinderen krijgen, ongezonder eten, minder sporten of meer alcohol drinken. Die factoren op zich kunnen de kans op borstkanker of een gewichtstoename vergroten.

Risico’s verstoring biologische klok en slaap

Door het onderzoek uit te voeren bij muizen was er geen sprake van deze extra factoren en kon er rechtstreeks worden gekeken naar de effecten van een verstoord dag- en nachtritme. Daaruit bleek dat een langdurige verstoring van de biologische klok en van de slaap de kans kunnen vergroten op borstkanker en gewichtstoename.

Tref maatregelen om arbeidsrisico’s te verlagen

Ook al werkt een flink deel van de beroepsbevolking in avond- en nachtdiensten, het afschaffen van deze diensten is geen optie in de huidige 24-uurs economie. Wel doen het RIVM en het Erasmus MC nu onderzoek naar manieren om de risico’s zo laag mogelijk te maken.

De resultaten zullen nog even op zich laten wachten, maar u kunt nu alvast maatregelen treffen, zoals de werknemers minder aaneengesloten nachtdiensten laten draaien of de werknemers ondersteunen bij het aanpassen van hun voedingspatronen.