0320 286724 info@JA-Groep.nl

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft een advies uitgebracht over de combi werk-zorg. Centrale vraag: hoe kunnen werknemers de combinatie van werk en zorgtaken in de toekomst zo goed mogelijk aanpakken? En aansluitend: hoe kan de werkgever daarbij helpen? Belangrijke vragen. Want de trend van taken combineren zal de komende jaren naar verwachting verder doorzetten.

Combi werk-zorg kan leiden tot overbelasting

Het combineren van werken, zorgen en leren biedt kansen, maar brengt ook spanningen met zich mee. De combi werk-zorg kan leiden tot overbelasting. Dat brengt het risico op psychosociale arbeidsbelasting (PSA) met zich mee. Wat op den duur weer kan leiden tot ziekte en langdurig verzuim. Eén op de acht Nederlanders heeft burn-outklachten. Taken combineren blijft de komende jaren echter de trend. Omdat de beroepsbevolking vergrijst en werknemers langer doorwerken, zal de vraag naar mantelzorg toenemen.

Omslag is vereist in cultuur en beleid

Werkgevers moeten hun werknemers meer gaan wijzen op bestaande verlofregelingen. Die zijn nu onvoldoende bekend. Ook gaan bestaande regelingen te veel uit van een inmiddels niet meer bestaande doorsnee werknemer. Er is te weinig oog voor de diversiteit in de samenleving en de behoeftes per levensfase. Terwijl een jongere zich richt op leren en carrière, zal voor een werknemer die midden in zijn carrière staat de vraag om mantelzorg uit zijn omgeving toenemen. Er moet als het aan de SER ligt dan ook een omslag plaatsvinden in cultuur en beleid. Een dergelijke aanpak moet – oneigenlijk – ziekteverzuim voorkomen.

Combinatie werk-mantelzorg is knelpunt

Het advies van de SER over de combi werk-zorg geeft verschillende oplossingen. Die vragen om inspanningen van beide kanten, van zowel werkgever als werknemer. Een voorbeeld is het slimmer organiseren van tijd binnen de verschillende levensfases. Werkgevers moeten meer voorlichting geven over de in het bedrijf of organisatie bestaande verlofregelingen. Zij moeten het gebruik van die regelingen actief aanmoedigen. De SER noemt ook de combinatie werk-mantelzorg een knelpunt. De Sociaal Economische Raad heeft het advies op 31 oktober aangeboden aan het kabinet.