0320 286724 info@JA-Groep.nl

Als de partner van een werknemer van uw organisatie een kindje krijgt, heeft deze werknemer per 1 juli 2017 recht op vijf dagen betaald kraamverlof: het zogenoemde vaderschapsverlof. Nu is dit nog twee dagen betaald kraamverlof.

Uit de Prinsjesdagplannen blijkt dat het kabinet het belangrijk vindt dat werknemers na de geboorte van een baby kunnen wennen aan de nieuwe situatie thuis. Het kraamverlof voor partners – ook wel vaderschapsverlof genoemd – wordt daarom uitgebreid van twee naar vijf dagen. Op dit moment krijgt een werknemer twee dagen betaald kraamverlof na de bevalling van zijn partner. Hij kan hier zelf drie dagen (onbetaald) ouderschapsverlof aan vast plakken. 75% van de werknemers maakt echter geen gebruik van deze extra drie dagen.

Overheid hoopt op betrokkenheid bij opvoeding

Door het betaald kraamverlof uit te breiden hoopt de overheid dat deze werknemers in een later stadium ook meer betrokken zijn bij de opvoeding van hun kinderen. Naar verwachting zullen ongeveer 165.000 werknemers baat hebben bij de uitbreiding van het betaald kraamverlof.