0320 286724 info@JA-Groep.nl

Werkstress is niet alleen een kwestie van mentale belasting, ook het lichaam lijdt eronder. Onderzoek naar de relatie tussen werkstress en fysieke klachten, laat zien dat werkstress een nadelige invloed heeft op lichamelijke klachten; die zouden daardoor verergeren.

Werkstress is niet alleen een psychisch probleem, maar heeft ook gevolgen voor de lichamelijke conditie van werknemers. Uit een onderzoek van Fellowes zou blijken dat werknemers die al te kampen hebben met fysieke klachten, daar meer last van krijgen als gevolg van werkstress. 39% van de ondervraagden zegt 26% tot 50% meer last te hebben van lichamelijke klachten. Voor een derde ligt dit percentage zelfs hoger. Werkstress staat op de vijfde plek in de top-5 van de grootste veroorzakers van fysieke klachten op de werkplek.

Goed afgestelde bureaus hebben direct effect

De eerste vier plaatsen van de top vijf worden ingenomen door een verkeerde houding als gevolg van slecht afgestelde bureaustoelen, bureaus en tafels, beeldschermen van laptops en desktops die op de verkeerde hoogte zijn ingesteld. Om werkstress te verminderen moet u niet alleen naar de werkdruk kijken. Ook de middelen waarmee gewerkt wordt en de inrichting van werkplekken kunnen bijdragen aan de vermindering van fysieke klachten. Gedragsverandering is een zaak van lange adem, en goed afgestelde bureaus en andere hulpmiddelen hebben direct effect; werknemers gaan er namelijk minder verkrampt door zitten.