0320 286724 info@JA-Groep.nl

Recent is bekend geworden dat de laatste wijziging, die van het meerlingenverlof, per 1 april 2016 in werking zal treden.

Sinds 1 januari 2015 is de Wet Arbeid en Zorg aanzienlijk gewijzigd. Onderdelen van de wet zijn op een later tijdstip ingegaan: de wijzigingen met betrekking tot het kort- en langdurend zorgverlof zijn per 1 juli 2015 in werking getreden.

Recent is bekend geworden dat de laatste wijziging, die van het meerlingenverlof, per 1 april 2016 in werking zal treden. Een eerdere inwerkingtreding bleek niet mogelijk, omdat het UWV hiervoor noodzakelijk aanpassingen moet doorvoeren in hun ICT-systeem. Het meerlingenverlof houdt in dat, wanneer werknemers zwanger zijn van een meerling, het zwangerschapsverlof 10 tot uiterlijk 8 weken voor de uitgerekende bevallingsdatum ingaat. Nu is dat nog 6 tot uiterlijk 4 weken voor de uitgerekende datum.

Hiermee zijn alle wijzigingen van de Wet Arbeid en Zorg doorgevoerd.

Bron: www.awvn.nl