0320 286724 info@JA-Groep.nl

Werknemers die een baan combineren met mantelzorg lopen het risico om zelf uit te vallen. Werkgevers moeten hierop bedacht zijn. De groep oudere mantelzorgers zal de komende jaren namelijk sterk toenemen en dat vraagt om maatregelen in de organisatie.

Het aantal oudere mantelzorgers zal de komende jaren sterk toenemen. Dat is de conclusie van een onderzoek door ouderenorganisatie Unie KBO onder 550 Nederlandse senioren. Meer dan een derde van de senioren die nu nog geen mantelzorg verlenen, verwachten dat ergens in de komende vijf jaar wel te moeten doen. Mantelzorg wordt het vaakst verleend aan de partner (45%) of een ander familielid (15%). Op dit moment telt Nederland 450.000 senioren die langdurig – gemiddeld al acht jaar – mantelzorg verlenen.

Mantelzorg bespreken met werkgever

Ruim een derde (35%) van de mantelzorgers heeft emotionele problemen en eveneens een derde (31%) heeft fysieke klachten zoals oververmoeidheid. Ruim 25% geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning. Die kan uit de privésfeer komen, maar ook de werkgever kan iets doen. Werknemers die mantelzorg verlenen, bespreken dit niet altijd met hun werkgever. Pas als de combinatie werk en zorg te zwaar wordt en er problemen optreden, komt het ter sprake. Probeer zelf in te schatten wie er in uw organisatie te maken kan hebben met mantelzorg. Zorg dat bij de werknemers bekend is wat de wettelijke verlofmogelijkheden zijn.

Signalen van overbelasting

Daarnaast moet u letten op signalen als frequent kortdurend ziekteverzuim, vaak een dag of dagdeel vrij vragen, problemen met concentratie, lusteloosheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, te laat komen et cetera. Deze signalen duiden mogelijk op overbelasting. Mantelzorg kan een paar maanden duren, maar ook jaren. U kunt werknemers ondersteunen door het aanbieden van flexibele werktijden, een tijdelijke aanpassing van arbeidsuren en het inschakelen van externe ondersteuning. Kijk met de bedrijfsarts welke mogelijkheden er zijn.

Bron: Arbo Rendement